Jannis Samaras: V Evropě teď chceme regulovat vše, co se hýbá. To je nebezpečné

Do podcastu reVize Česka pod záštitou Hospodářských novin přijal pozvání významný podnikatel a
signatář Druhé ekonomické transformace, Jannis Samaras. Majitel značky Kofola se v rozhovoru
zaměřil na téma české ekonomiky v evropském kontextu. Spolu s dalšími signatáři iniciativy Druhé
ekonomické transformace se shoduje, že je čas na změnu. „Výsledky Česka napovídají, že je nejvyšší
čas s naší ekonomikou něco udělat,“ nabádá Samaras. V podcastu reVize se zmínil také o pilířích,
které tvoří základ budoucího ekonomického vývoje. „Nejdůležitější je ovšem vždy exekuce – tedy
finální přístup, jak se jednotlivé věci do reality implementují. Chceme napomoci tomu, aby se šlo
správným směrem,“ říká Samaras. Dalšími z témat rozhovoru byly česká značka, pracovní migrace, ale
i daň z cukru nebo cirkulární ekonomika. Samaras se s posluchači podělil i o svůj byznysový pohled na
značku Kofola a na nákup pivovarů Zubr, Holba a Litovel.Nechyběla ovšem ani pozvánka na byznysové setkání představitelů 2. ekonomické transformace za
účasti prezidenta ČR Petra Pavla. Výroční summit reVize Česka 2024 se uskuteční v pondělí 20. května
ve Vindyšově továrně.

Celý díl podcastu je již nyní k dispozici na portálu Hospodářských novin.