O nás

Kdo jsme

2. ekonomická transformace je nepolitickou organizací, která sdružuje osobnosti české podnikatelské scény. Zasazujeme se o to, aby Česko lépe využívalo svůj potenciál a podporujeme jeho systémovou modernizaci. Chceme přispívat k tomu, aby Česká republika byla otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemí, která bude postavena na ekonomice s vysokou přidanou hodnotou.

Jak to začalo

Na začátku našich aktivit stála výzva dvaatřiceti českých podnikatelů a manažerů, kteří v předvečer výročí 17. listopadu v roce 2021 vyzvali politiky a veřejnost ke změnám, které povedou k druhé transformaci české ekonomiky. Šéfové a šéfky úspěšných firem se spojili v nezávislé iniciativě, jejíž cílem bylo lepší Česko. Abychom mohli efektivně prosazovat změny, založili jsme v létě 2023 spolek 2. ekonomická transformace, jehož účelem je ve spolupráci s ambasadory našich myšlenek z řad byznysu a vládními i nevládními institucemi pomoci Česku, aby mohlo úspěšně soutěžit s nejvyspělejšími státy světa. Výzvu k druhé ekonomické transformaci může ale podepsat každý, komu záleží na tom, aby Česko směřovalo k lepšímu.

Jak fungujeme

Prosazujeme své cíle zejména prostřednictvím našich ambasadorů, kteří si berou za své konkrétní legislativní či systémová opatření jež mají posunout Česko dopředu. Mezi aktuální priority patří: renesance českých značek, které budou mít vysokou přidanou hodnotu, chytrá imigrační politika, která zajistí, že Česko získá dostatek kvalitní pracovní síly a cesta k ekonomice, která bude stát na udržitelných základech. Za zásadní považujeme spolupráci s neziskovým sektorem, think-tanky, asociacemi či státními institucemi. Navenek zastupuje 2. ekonomickou transformaci Správní rada, která rozhoduje o tom, jak naplňovat poslání 2.ET a řídí chod spolku.

Jakými principy se řídíme

Při prosazování konkrétních opatření, které mají změnit Česko, se řídíme principy, které jsou závazné pro každého ambasadora. Jde zejména o transparentnost, hledání best-practices řešení, začleňování všech dotčených shareholderů a jednání ve veřejném zájmu, které je v souladu s nejvyššími morálními standardy.