Summit reVize 2024 úspěšně proběhl. „Potřebujeme spolupráci státu, soukromého i veřejného sektoru,“ shodli se účastníci

V pondělí 20. května se od ranních hodin konala vrcholná akce 2. ekonomické transformace. Letošní ročník ReVize Česka 2024 s podtitulem Setkání českého byznysu, byl stejně jako minulý rok, velmi úspěšný a plný podnětných diskuzí. Zúčastnilo se jej téměř 300 osobností českého byznysu, novinářů a zástupců veřejného sektoru.

Konference odstartovala v 9 hodin v krásných prostorách Vindyšovy továrny, které nabídl jejich majitel a zároveň ambasador 2. ekonomické transformace, Pavel Bouška. Pozvání přijal i čestný host, prezident republiky Petr Pavel, který svým úvodním slovem akci zahájil.
„K uskutečnění této vize bude potřeba odvaha a úzká součinnost státu se soukromým i veřejným sektorem,” uvedl ve svém projevu. Následný program byl složen z workshopů, inspirativních debat formou kulatých stolů a neformálních příležitostí pro networking. O tom, že letošní témata měla velký potenciál zaujmout k diskuzi, ostatně svědčil i fakt, že se ambasadoři v jednotlivých debatách zdrželi značně déle, než předpokládal program. 

V rámci panelových diskuzí se na pódiu vůbec poprvé setkala také trojice českých jednorožců – Olin Novák (Rohlík), Richard Valtr (Mews) a Martin Felcman (Productboard). Ti diskutovali mimo jiné o prosperitě Česka i zkušenostech ze zahraničí. Panelisté se také shodli na tom, že Česko potřebuje větší otevřenost, daňové jistoty a vyšší atraktivitu pro zahraniční zaměstnance. Martin Wichterle, Tomáš Salomon a David Navrátil následně v druhém dopoledním panelu představili nejnovější data Indexu prosperity, který monitoruje klíčové ekonomické ukazatele Česka v mezinárodním kontextu. V návaznosti na ně rovněž zhodnotili dosavadní fungování spolku 2ET a nastínili i jeho vizi do budoucna.

Kromě tématu posunu Česka směrem ke znalostní ekonomice – tedy hlavní priority 2ET – zazněl z úst řečníků, ambasadorů a signatářů apel k větší spolupráci mezi klíčovými stakeholdery. Debaty v průběhu celého dne se dotkly i témat jako je lepší vzdělávání, rozvoj infrastruktury nebo motivace mladých k podnikání. Katalyzátorem změny by pak mělo být posílení české značky tak, aby u zahraničních partnerů a klientů evokovala silné a pozitivní hodnoty.