Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů, jejich poskytnutí a souhlas poskytovatele s jejich použitím

Účelem tohoto dokumentu je zajištění plnění informačních povinností vycházejících z článků 13 a 14 nařízení 2016/679 EU o ochraně fyzických osob (“GDPR”) týkající se zpracování osobních údajů, jejich pohybu a ochrany ze strany společnosti DARK SIDE a.s. se sídlem v Praze 7, ulice Jankovcova 1037/49, 170 00, Česká republika, IČ: 24194409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 17751/MSPH (dále jen “Dark Side”) ve vztahu k Vám.

Vaše osobní údaje získáváme od Vás prostřednictvím elektronických systémů, případně z veřejných zdrojů za účelem potenciálního zapojení do projektu Výzva k druhé transformaci ekonomiky (dále jen “Projekt”).

Získáváme a zpracováváme pouze údaje v rozsahu potřebném pro uskutečnění kontaktování, tedy Vaše kontaktní údaje (seznam zpracovávaných informací níže). Takto získané informace budeme bezpečně uchovávat a používat na základě Vašeho souhlasu v souladu s oprávněnými zájmy v rámci Projektu.

Přístup k Vašim osobním údajům může být poskytován dalším oprávněným osobám, a to pouze osobám účastnícím se Projekt (smluvním partnerům, advokátním kancelářím zastupujícím smluvní partnery). Tyto oprávněné osoby jsou vázány povinností zpracovávat Vaše osobní údaje jen za účelem zapojení do Projektu a v souladu s ustanoveními GDPR. Vaše osobní údaje budeme chránit před neoprávněnými přístupy a použitím, před smazáním nebo změnami.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytnou, tedy pro uskutečnění domluvy zapojení do Projektu a posléze jeho trvání, nebo do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním. Poté budou z naší evidence vymazány. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě, že nám je nebudete ochotni nebo moci poskytnout, nebude možné Vás z naší strany kontaktovat.

Získáváme a zpracováváme níže uvedené informace

  • Jméno a příjmení
  • Společnost
  • E-mailová adresa

Jako poskytovatel Vašich osobních údajů můžete kdykoli uplatnit následující práva:

  • Právo na opravu nebo doplnění Vašich údajů, pokud obsahují jakékoli nepřesnosti
  • Právo na přenos – přímé předání Vámi poskytnutých na základě Vašeho souhlasu mezi společnostmi, pokud je to technicky možné
  • Právo na výmaz Vámi poskytnutých údajů, pokud pro jejich ponechání neexistuje právní základ nebo již nejsou potřebné pro účel, pro který byly poskytnuty
  • Právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme, poskytnutí kopie zpracovávaných informací včetně popisu jejich zpracování a důvodů využití
  • Právo na odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě tohoto souhlasu. Tento souhlas je možné kdykoli a bez udání důvodů odvolat. K odvolání souhlasu postačí e-mail s odvoláním zaslaný na mailovou adresu veronika.loosova@dfmg.cz.
  • Právo na stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 27, Česká republika

Platnost od 15.11.2021